Tel: 0 61 66 27 300
-Kontakt-
FUMOŚ
Firma Inżynieryjno-Marketingowa
Ul. Fabryczna 29/25
61-512 Poznań
Tel. 692 553 248
e-mail : uc@uniklar-servis.pl

O firmie

FUMOŚ Firma Inżynieryjno-Marketingowa zajmuje się projektowaniem, produkcją i realizacją obiektów oczyszczalni ścieków i wyposażenia technologicznego oczyszczalni.

Wyposażenie technologiczne oczyszczalni

FUMOŚ jest producentem szeregu urządzeń stanowiących wyposażenie oczyszczalni ścieków. 
Podstawowe z nich to :
- zgarniacze osadu do osadników radialnych i prostokątnych , ssawkowe, zgrzebłowe i pompowe.
- układy dopływowe i odpływowe osadników wstępnych i wtórnych w tym, koryta, przelewy, deflektory, dekantery oraz zespoły usuwania części pływających
- zgarniacze piasku zgrzebłowe i pompowe
- kraty mechaniczne płaskie i koszowe
- aeratory i walce napowietrzające
- mieszadła prętowe do zagęszczaczy osadu
- separatory piasku
Dostarczamy również części zamienne do w/w urządzeń , w tym: koła jezdne, koła podporowe koła zębate, szczotki bieżni i koryta


Projekty i realizacja pod klucz oczyszczalni ścieków

FUMOŚ wykonuje projekty budowlane i wykonawcze oczyszczalni  ścieków.
Wykonujemy projekty rozbudowy i modernizacji oczyszczalni ścieków uwzględniające nowe uwarunkowania określone obowiązującymi przepisami.
Dysponujemy również rozwiązaniami oczyszczalni typu BIOBLOK, które ze względu na segmentowy sposób budowy umożliwiają elastyczną rozbudowę obiektów w miarę zmian w ilości lub ładunku dopływających ścieków.
Oczyszczalnie te wykonywane są w wersji stalowej i betonowej – pod klucz.